skogsavverkning - för skogen bästa

Att jobba med Skogsavverkning

Att jobba med skogsavverkning är i praktiken att man jobbar med att fälla träd. Det är dock inte riktigt vad de flesta tror att det är. När man talar om människor som jobbar med skogsavverkning professionellt så är det sällan motorsågar man pratar om. Istället görs nästan allt arbete med maskiner som både sågar ner träden och tar bort grenar från dessa.

Det finns få arbeten inom skogsavverkning som ens påminner om det jobb man för 30 – 40 år sedan gjorde. Ingen använder sig av yxor, motorsågar eller andra handdrivna verktyg i någon större utsträckning. Det skulle helt enkelt ta alldeles för lång tid att såga ned de träd man behöver. Dessutom skulle det bli väldigt dyrt.

Så att jobba med avverkning av skog är inte ett enkelt arbete utan kräver en relativt gedigen utbildning. Detta för att man ska få hantera de maskiner man använder sig av. Det är inte något som man kan göra hur som helst utan det krävs mer än vad det brukade göra. Möjligheterna att jobba med den här typen av arbete är nästan lika stora idag som det brukade vara. Idag krävs det dock mer av personen som vill ha jobbet.

Hur gör man om man vill jobba med skogsavverkning?

Det krävs en gedigen utbildning för att hantera dessa maskiner. Även om man inte är utbildad finns det fortfarande en möjlighet att arbeta med avverkning. Då är det precis som på den gamla goda tiden manuell skogsavverkning som menas.

Dock finns det inte jättemånga jobb där man kan arbeta på det sättet utan maskiner även om det självklart finns. Frågan som dykt upp är om det inte kommer bli en växande bransch i framtiden. På grund av att förändringarna i klimaten leder till blötare marker. Det är nämligen väldigt svårt att arbeta med maskiner om det är blöt eller sankmark. Då kan manuell avverkning bli en större industri än vad det är idag.

Om man vill jobba med den här typen av jobb, finns det två sätt. Det ena är att kontakta ett företag som sysslar med avverkning för att fråga om vilka krav de har. Alternativt, kan man hitta en utbildning för skogsavverkning och gå denna.

Det bästa är att man ringer ett företag och frågar vilka krav de har. Då får man en bra bild om det är en realistisk dröm eller inte. Det skiljer sig lite åt mellan olika företag och vissa erbjuder utbildningar till de som de vill anställa.

Är det ett tufft och slitsamt arbete?

Att jobba med avverkning av skog, både manuellt eller med maskiner är tufft och slitsamt. Även om man bara arbetar med maskiner, måste man komma ihåg att det inte är några leksaker. Därför är det väldigt mentalt påfrestande att arbeta med maskiner. Dessa maskiner kan lätt skada någon annan om man gör fel.

Manuellt skogsarbete är däremot väldigt fysiskt påfrestande, även om man använder sig av en motorsåg. Det tar på krafterna att använda en sådan. Dessutom handlar det ofta om arbete i skogar & miljöer som inte är enkla att ta sig runt i.

När behövs skogsavverkning?

Skogsavverkning är nödvändigt för skogens välmående. Om man inte avverkar träden kommer de tillslut välta av väder och vind. Då riskerar man att naturen runt omkring blir skadad av det fallna trädet. Även djur och människor som vistas i skogen kan komma till skada.

Avverkning behövs även för att skogen ska växa som den ska. Om man inte gör det kommer den troligtvis inte växa lika bra.

Om man äger en skog kan det vara bra att låta någon kunnig titta på den. Då kan det avgöra om den är i behov av att avverkas.