Åldersringar på träd - trädvård

Trädvård – Hur vet man hur gammalt ett träd är?

Att åldersbestämma ett träd kan vara en utmaning som både är lätt och svår beroende på vilka verktyg man har tillgång till. Har man tillgång till en tillväxtborr så är det relativt enkelt att ta reda på hur gammalt ett träd är. Med hjälp av en tillväxtborr så borrar man i trädet och räknar sedan årsringarna. Det är en metod för att man ska veta lite mer exakt hur gammalt ett träd är. Ett träd kan bli väldigt gammalt. Det skiljer sig lite hur gammalt trädet blir beroende på vilken art det är. Exempelvis kan en gran bli upp till 600 år gammal. Men det vanligaste är att de dör av röta ungefär vid 200 till 300 års ålder. Till skillnad från en gran så kan en tall bli uppemot 800 år gammal. De flesta tallar dör dock vid ungefär 400 till 500 års ålder.

Åldersbestämma träd

Om man vill veta hur gammalt ett träd är utan att man har tillgång till en tillväxtborr så kan ofta experter uppskatta hur gammalt trädet är bara genom att beskåda det. Det finns mycket forskning om träd och de olika arterna åldras på olika sätt. De personer som är insatta i hur träd åldras kan ofta uppskatta hur gammalt trädet är inom en viss skala. Provtagningar har visat att uppskattningarna brukar stämma ganska bra med vad gissningarna var. Givetvis är det väldigt svårt att exakt bestämma hur gammalt ett träd är bara genom att ytligt titta på det. För att veta mer exakt hur gammalt ett träd är så måste man räkna årsringarna.

När man ställer sig frågan: ”hur vet man hur gammalt ett träd är?” Så får man ofta svaret att det går att se genom årsringarna. Årsringar är ett sorts mönster som skapas när det sker en organism tillväxt. Det blir en sorts färgskillnad på träden, om man skulle kapa trädet så kan man med ögat se årsringarna. Dessa kan man räkna för att ta reda på hur gammalt trädet är. Om trädet visar breda årsringar innebär det att det har varit en bra tillväxt. Vidare blir årsringarna smala vid dålig tillväxt. Det kan bero på exempelvis olika väderleksförhållanden.

Även om ett träd växer både på längden och bredden så behöver det inte alltid betyda att det längsta trädet alltid är det äldsta trädet. Hur långt trädet blir kan bero på väldigt många olika faktorer som exempelvis tillgång till näring och solljus. Sammanfattningsvis kan man säga att det går att åldersbestämma ett träd på två olika sätt. Antingen så använder man sig av en tillväxtborr som man borrar i trädet med och räknar sedan årsringarna. Det andra alternativet är att man betraktar trädet och tittar på hur det ser ut och hur det har växt. Då kan man åldersbestämma trädet men det blir inte lika exakt som om man hade räknat årsringarna. Avslutningsvis så är årsringarna de ringar som finns i trädets stam och går ofta att se med bara ögat.

Trädvård

För att träd ska ha möjlighet att växa och bli riktigt gamla behöver de ibland skötas om. Oftast handlar trädvård om att man beskär trädet på ett sätt som gör att det växer korrekt. Något som är viktigt att det utförs på rätt sätt för att inte skada trädet istället. Därför är det alltid en bra idé att anlita proffs för sådana typer av arbeten. I det här fallet kallas proffsen för arborister och de har träd som huvudsaklig arbetsuppgift.

Det finns olika sorters trädvård, men alla innefattar beskärning av trädet. Det som skiljer är teknikerna som används och syftet bakom beskärningen. En sorts beskärning är vanlig underhållsbeskärning. Det innebär att man tar bort de grenar som inte är gynnsamma för trädet. Man kan också ta bort döda grenar eller lufta kronan.

En annan sorts trädvård är säkerhetsbeskärning. Som det låter på namnet så görs detta ur ett säkerhetsperspektiv. Oftast handlar detta om träd som står där mycket människor rör sig eller nära byggnader. Ibland kan vissa grenar utgöra en fara för omgivningen, kanske för att den riskerar att falla ner.

Arboristerna i Stockholm jobbar med allt vad träd har att göra. Behöver du hjälp med ett träd är de dem du ska rikta dig till. De arbetar runt hela Stockholmsområdet med trädvård och mängder av andra trädtjänster.