Fönster

En lättare guide till fönster

Vad kan du om fönster? Xlbygg Sten & Son har gjort en ordentlig guide inför fönsterbyten, den kanske är lite för komplex för vissa så vi kör en lite lättare guide här.
Till Xlbyggs fönster guide

De flesta vet vad ett fönster är; öppningen i bostaden som är täckt av glas och i de flesta fall någon forma av ram. Utseendet och storleken på fönstret kan skilja avsevärt beroende på vart fönstret finns beläget. Idag finns det väldigt många företag som är specialiserade på att tillverka och sälja fönster av olika slag. Dessa kommer i olika utformningar och det har blivit allt mer populärt att leka med formerna på olika fönster. Därmed kan man delvis se triangulära fönster och runda fönster på nyare moderna hus men likväl jättestora rektangulära fönster.

Något annat som skiljer fönster åt är hur man kan öppna dessa. I vanliga fall öppnar man dem längs sidan men likväl finns det fönster som man öppnar uppåt. Det finns även de fönster som inte går att öppna alls, ett bra exempel på detta är de triangulära fönster eller de med andra konstigare former. Det finns även stora fönster som går att öppna åt flera håll. Det är även vanligt att man kan vända fönstret 360 grader för att på så sätt komma åt utsidan och kunna göra rent denna. Det är väldigt vanligt att utsidan blir smutsig efter ett tag av bland annat djur och väderförhållanden.

Fönster ramen

Ramen på fönstret brukar i regel vara av trä ifall det skulle befinna sig på ett trähus. Det finns dock väldigt många byggnader som innehar fönster med aluminiumram. I vanliga fall brukar de fönster med aluminiumram kosta något mer men så behöver inte fallet alltid vara. Det finns väldigt dekorativa och fina fönster som kostar mycket mer än något aluminiumfönster.

En annan typ av fönster som har blivit allt mer populärt är den så kallade fönsterdörren. Fönsterdörren är helt enkelt en dörr som är ett fönster. Dessa brukar vara isolerade och av bättre kvalité för att det inte skall kunna krossas så lätt. Fönsterdörren har blivit allt mer populär på senare tid och anses vara väldigt modern. Genom fönsterdörren släpper man även igenom väldigt mycket ljus vilket brukar vara populärt.

Tillsammans med alla fönster och dess olika skepnader finns även en stor marknad runt omkring som innefattar tillbehör såsom olika handtag för att öppna fönstren och så vidare. Tillsammans med fönsterhandeln så utgör denna typ av verksamhet en väldigt stor omsättning och eftersom att kunderna alltid vill ha det snyggaste och mest moderna så fortsätter denna marknad att utvecklas. Det kommer ständigt ny typ av dekorativa fönster och handtag samtidigt som allt fler väljer att köpa nya bostäder.

Sammanfattningsvis kan man säga att fönster är en viktig del av fasaden till byggnaden. Inte bara släpper man in ljus till lägenheten utan de utgör en viktig del till utseendet på själva byggnaden och därför väljer många att spendera pengar på just fönster. Fönster och dess tillbehör lik handtagen och ramen för fönstret är även de en marknad som ständigt utvecklas. En annan anledning till att man renoverar befintliga fönster är exempelvis ifall man ska sälja bostaden. Med nya fräscha fönster så får fasaden en ny glans och bostaden blir ännu mer attraktiv.

Åldersringar på träd - trädvård

Trädvård – Hur vet man hur gammalt ett träd är?

Att åldersbestämma ett träd kan vara en utmaning som både är lätt och svår beroende på vilka verktyg man har tillgång till. Har man tillgång till en tillväxtborr så är det relativt enkelt att ta reda på hur gammalt ett träd är. Med hjälp av en tillväxtborr så borrar man i trädet och räknar sedan årsringarna. Det är en metod för att man ska veta lite mer exakt hur gammalt ett träd är. Ett träd kan bli väldigt gammalt. Det skiljer sig lite hur gammalt trädet blir beroende på vilken art det är. Exempelvis kan en gran bli upp till 600 år gammal. Men det vanligaste är att de dör av röta ungefär vid 200 till 300 års ålder. Till skillnad från en gran så kan en tall bli uppemot 800 år gammal. De flesta tallar dör dock vid ungefär 400 till 500 års ålder.

Åldersbestämma träd

Om man vill veta hur gammalt ett träd är utan att man har tillgång till en tillväxtborr så kan ofta experter uppskatta hur gammalt trädet är bara genom att beskåda det. Det finns mycket forskning om träd och de olika arterna åldras på olika sätt. De personer som är insatta i hur träd åldras kan ofta uppskatta hur gammalt trädet är inom en viss skala. Provtagningar har visat att uppskattningarna brukar stämma ganska bra med vad gissningarna var. Givetvis är det väldigt svårt att exakt bestämma hur gammalt ett träd är bara genom att ytligt titta på det. För att veta mer exakt hur gammalt ett träd är så måste man räkna årsringarna.

När man ställer sig frågan: ”hur vet man hur gammalt ett träd är?” Så får man ofta svaret att det går att se genom årsringarna. Årsringar är ett sorts mönster som skapas när det sker en organism tillväxt. Det blir en sorts färgskillnad på träden, om man skulle kapa trädet så kan man med ögat se årsringarna. Dessa kan man räkna för att ta reda på hur gammalt trädet är. Om trädet visar breda årsringar innebär det att det har varit en bra tillväxt. Vidare blir årsringarna smala vid dålig tillväxt. Det kan bero på exempelvis olika väderleksförhållanden.

Även om ett träd växer både på längden och bredden så behöver det inte alltid betyda att det längsta trädet alltid är det äldsta trädet. Hur långt trädet blir kan bero på väldigt många olika faktorer som exempelvis tillgång till näring och solljus. Sammanfattningsvis kan man säga att det går att åldersbestämma ett träd på två olika sätt. Antingen så använder man sig av en tillväxtborr som man borrar i trädet med och räknar sedan årsringarna. Det andra alternativet är att man betraktar trädet och tittar på hur det ser ut och hur det har växt. Då kan man åldersbestämma trädet men det blir inte lika exakt som om man hade räknat årsringarna. Avslutningsvis så är årsringarna de ringar som finns i trädets stam och går ofta att se med bara ögat.

Trädvård

För att träd ska ha möjlighet att växa och bli riktigt gamla behöver de ibland skötas om. Oftast handlar trädvård om att man beskär trädet på ett sätt som gör att det växer korrekt. Något som är viktigt att det utförs på rätt sätt för att inte skada trädet istället. Därför är det alltid en bra idé att anlita proffs för sådana typer av arbeten. I det här fallet kallas proffsen för arborister och de har träd som huvudsaklig arbetsuppgift.

Det finns olika sorters trädvård, men alla innefattar beskärning av trädet. Det som skiljer är teknikerna som används och syftet bakom beskärningen. En sorts beskärning är vanlig underhållsbeskärning. Det innebär att man tar bort de grenar som inte är gynnsamma för trädet. Man kan också ta bort döda grenar eller lufta kronan.

En annan sorts trädvård är säkerhetsbeskärning. Som det låter på namnet så görs detta ur ett säkerhetsperspektiv. Oftast handlar detta om träd som står där mycket människor rör sig eller nära byggnader. Ibland kan vissa grenar utgöra en fara för omgivningen, kanske för att den riskerar att falla ner.

Arboristerna i Stockholm jobbar med allt vad träd har att göra. Behöver du hjälp med ett träd är de dem du ska rikta dig till. De arbetar runt hela Stockholmsområdet med trädvård och mängder av andra trädtjänster.

Röjsåg för högt gräs

Ibland behöver man en röjsåg i trädgården

En röjsåg är väldigt effektiv i trädgårdsarbetet och används både i privata sammanhang men även i professionellt syfte. I Jönköping återfinns röjsågar i händerna på exempelvis kommunanställda som arbetar med att röja undan ogräs. Och annan icke önskvärd utväxt på flera platser i kommunen. Vanliga förhållanden där man påträffar arbete med röjsågar är i parker, golfbanan eller andra större gräsytor. Man påträffar även dessa röjsågar i användning av de som äger trädgårdar och dylikt. Som vill ha dessa så fina som möjligt och därför finns det flertalet återförsäljare i länet som tillhandahåller dessa verktyg.

Företag i Jönköping

AB Gösta Cederqvists är ett företag i Jönköping som är inriktade på skog och trädgård. I deras butik kan man finna röjsågar, tillbehör och reservdelar. De har även en serviceverkstad där man kan lämna in dessa ifall de skulle ha varit något problem med den. Det kan också vara lönt att låta servicepersonalen kolla igenom röjsågen. Ifall man känner att allt inte står rätt till även ifall den fungerar som den ska. Genom att undersöka röjsågen i förebyggande syfte så är det mindre risk att framtida skador påträffas.

Känner man att utbudet inte är tillräckligt i Jönköping finns det flertalet butiker i omnejd som tillverkar röjsågar. Det kan därmed på ett enkelt sätt införskaffas därifrån. Vad man också bör känna till är att det finns ett väldigt stor utbud med röjsågar online. Som man kan införskaffa om man bor i Jönköping. Det är ofta ett väldigt bra alternativ att beställa röjsågen online. Då det är sällan butikerna som finns i Jönköping har lika stort utbud inne. Utan i dessa fall måste man ändå beställa in varorna till butik. Det kan då ibland gå snabbare och vara billigare att köpa dessa själv online.

Funktioner

Idag finns det röjsågar med väldigt bra funktioner och motorer med bra kraft så är dessa maskiner väldigt användbara. De kan hjälpa till i trädgårdsarbetet på ett effektivt sätt. Det är inte alltid lätt att veta vilken typ av röjsåg som man kan tänkas behöva för den ytan man vill åtgärda. Men man kan då komma i kontakt med personal i de butiker som säljer röjsågar i Jönköping. För att få en professionell synpunkt på det.

Är det så att man använder röjsågen väldigt mycket eller att den behövs användas väldigt frekvent. Då kan det vara lönt att investera i en dyrare variant med flera funktioner och med större motor. Det är dock viktigt att ha i åtanke att dessa maskiner kan utgöra fara. Och man bör va noga medveten om säkerhetsriskerna och vidta åtgärder efter dessa. Det är tillexempel alltid bra att använda sig av lämpligt skydd under arbete med dessa maskiner. Hörselskydd, hjälm och slitstarka kläder är exempel på något man bör investera i vid användning av röjsåg.

brudbukett

Att fixa den perfekta brudbuketten

Brudbuketter

En brudbukett är den bukett med blommor som bruden bär med sig under bröllopet. Brudbuketten är ofta en väldigt vacker och genomtänkt blomsteranordning. Att välja hur brudbuketten ska se ut är inte alltid helt lätt. Det är vanligt att man på något sätt vill matcha brudbuketten med brudklänningen och andra accessoarer som bruden har på sig. Att köpa brudbukett i Göteborg är enkelt då det finns många blomsterbutiker som säljer brudbuketter. Ofta går det att ha önskemål om hur man vill att buketten ska utformas. Genom att kontakta en blomster butik i Göteborg och berätta om sina önskemål underlättar det för floristen att skapa en unik och vacker brudbukett.

Hur en brudbukett utformas

brudbukett

Det bestäms oftast av brudparet eller så har blomsterbutiken färdiga brudbuketter där man kan välja en bukett utan att ha några direkt önskemål. Exempelvis så är en bukett med en enda blomsort en bukett som upplevs som väldigt stilren. Man kan också blanda olika blomstersorter och skapa en unik brudbukett. Att blanda och variera mellan olika blomstersorter skapar en bukett som är väldigt vacker. Storleken på en brudbukett som innehåller olika blomstersorter kan variera väldigt mycket. Ofta blir buketter med många olika blomstersorter lite större än de brudbuketter som bara innehåller en blomstersort.

I Göteborg sker det bröllop över hela året även om det fortfarande är mest populärt att gifta sig under de lite varmare månaderna på sommarhalvåret. Säsongen påverkar brudbuketterna i Göteborg eftersom det växer olika växter under olika årstider. Det blir enklare att skapa en brudbukett av en blomstersort när den är i säsong. Dels är utbudet på blomstersorten större och det leder i sin tur till att blomsterbuketten blir billigare.

Priserna för att köpa brudbukett i Göteborg varierar väldigt mycket beroende på hur man vill att brudbuketten ska se ut och vilka blomstersorter den ska innehålla. Man kan även tillägga olika detaljer i brudbuketten för att göra den mer personlig. Det rekommenderas att man rådgör med en florist angående vilka detaljer som man kan lägga till i buketten. Färgen är en viktig del av brudbuketten. Många väljer att matcha bukettens färg med färgen på bröllopstemat. Om man exempelvis har en favoritfärg eller en viss favoritblomma som man vill ska ingå i brudbuketten kan det vara smart att fundera över ett bröllopstema som passa just den blomsorten.

Eftersom Göteborg är en av Sveriges största städer så finns det många aktörer som arbetar med blommor och brudbuketter. När man ska köpa brudbukett i Göteborg kan det vara smart att tidigt kontakta floristen med sina önskemål. Det kan även vara bra att planera för när man vill få sin brudbukett levererad. Eftersom blommor är en färskvara så rekommenderas det att brudbuketten levereras och färdigställs så tätt inpå bröllopet som möjligt. Dock kan det vara bra att ha lite marginal ifall något skulle bli försenat.

Avslutningsvis kan man säga att en brudbukett är den buketten som bruden bär med sig under bröllopet. En gammal tradition är att bruden efter ceremonin kastar ut brudbuketten bland de kvinnliga deltagarna på bröllopet.

Fasadrenovering piffar upp trädgården

En renovering av en byggnadsfasad bidrar till väldigt mycket beroende på vad för typ av bostad det sker på. I Stockholm sker det väldigt många fasadrenoveringar årligen. Detta då man bryr sig om hur husfasaden ser ut väldigt mycket och ett trevligare yttre på en bostad ger intrycket av ett finare inre. Att genomföra en fasadrenovering i Stockholm kostar lite olika beroende på vad för typ av fasad det är och hur stort det är.

Beroende på vad för typ av material fasaden är gjord av så brukar man behöva renovera fasaden varierande många gånger. I Stockholm där putsfasad är väldigt vanligt så behöver man genomföra fasadrenovera dessa. Detta då det är ett väldigt bastant material som klarar av de flesta väder och vindar. Det kan dock vara så att det under hårdaste vintrar blir frostsprängt och måste renoveras. Det kan då vara så att det räcker med att man enbart fixar till det området som är beträffat istället för att göra en genomgående renovering på hela fasaden.

I Stockholm finns det även många tegelbyggnader. Dessa tegelbyggnader har i regel väldigt bra livslängd och det är inte allt för ofta man behöver genomföra fasadrenoveringar på dessa fasader. Dock är det förekommande även här att frostsprängning kan hända och då kan man behöva åtgärda detta.

Träfasader är även de förekommande i Stockholm. Träfasader har fördelen att vara relativt billiga och har störst möjligheter vad gäller utseende då man kan måla om dem hur man vill. Nackdelen är att fasadrenoveringar på träfasader är det allra vanligaste då de har lägst livslängd och samtidigt så lossnar färgen på träfasader efter ett par år. Det är därför viktigt att man sköter om sin träfasad på bästa sätt för att inte behöva genomföra fasadrenoveringar mer än nödvändigt. Det är lätt hänt att smuts och bakterier fäster sig på träfasader och därför är det bra att göra sig av med detta genom att tvätta fasaden. Viktigt när man tvättar träfasaden är att använda sig av grönsåpa som är bättre för miljön och samtidigt väldigt effektivt mot träfasader.

I Stockholm finns det väldigt många olika företag som arbetar mot fasadrenoveringar på olika sätt. Eftersom att fasaden är så pass viktig så ser man till att alltid ha en fräsch och trevlig fasad så ofta som möjligt.

Priset på en fasadrenovering i Stockholm kan skilja sig åt väldigt mycket. Beroende på yta, material och företag bland annat sätts priset på arbetet som behövs göras. Vad man kan göra är att man hör av sig till dessa företag för att få dem att kolla på arbetet som krävs, därefter så kan man få en offert av dem med ett pris på arbetet.

Det är i många lägen väldigt lönsamt att genomföra fasadrenovering. Många i Stockholm väljer att göra detta innan man säljer fastigheten eller huset för att det påverkar slutsumman på byggnaden och därmed kan man göra en vinst på försäljningen i slutändan. Vad man kan tänka på när man skall göra en fasadrenovering är att man kan ta tillvara på RUT-avdraget och därmed få köpa in billigare material till renoveringen.

Tak, en del av helhetsintrycket

En takläggare är en yrkesman som utför allt jobb som innefattar fastigheters olika tak. När man behöver ett nytt tak eller renovering av ett tak så söker man sig till olika takfirmor där takläggarna arbetar och genom att göra ett önskemål på ett jobb så besvaras man med en offert. En takläggare arbetar med olika material som används på taken vilket kan vara plåt, tegel, betong, shingel eller papp. Idag har papptak blivit det mest populära alternativet på grund av sitt rimliga pris och sin hållbarhet.

När man behöver hjälp av en takläggare så är det viktigt att man klargör vad för typ av jobb man vill ha gjort. Det kan vara så att man har tegeltak och vill fortsätta att ha det när man beställer en renovering av förstörda tegelpaneler på taket. Ifall det skulle vara så att det på grund av byggnadens position, ofta får skador så kan det vara så att det är en god investering att byta till annan typ av tak. Det är därför alltid smart att höra med sin takläggare om eventuella möjligheter och kostnader. Det kan i vissa fall även vara en smart investering att byta ut ett helt papptak med ny papp över hela taket även om det bara är en yta som ytligt sätt behöver renoveras. Detta kan visa sig leda till bättre isoleringsförmåga överlag och ett snyggare yttre.

När man behöver åtgärda ett tak eller eventuellt lägga om ett helt tak så ska man alltid kolla om takläggaren innan man bestämmer sig för vilken man ska anställa. Det kan vara smart att be om takläggarens organisationsnummer och ringa skatteverket och kronofogden för att kolla så att de inte har obetalda skulder eller annan mörk bakgrund ifall de är okända eller verkar konstiga på något sätt. En annan smart sak att göra innan man bestämmer sig för en takläggare är att fråga ifall de har gjort något liknande jobb som man kan få kika på samt höra med dennas beställare hur takläggaren skötte sig. Priset på ett tak skiljer sig beroende på takläggare men det finns även mycket annat som påverkar slutsumman och därför kan det vara svårt att veta exakt hur mycket ett tak kommer kosta att lägga även ifall man har hört talas om liknande jobb.

Takläggaryrket är väldigt fysiskt krävande men det har blivit lättare att genomföra jobben på senare tid då man använder sig allt mer av papp och även för att det kommit allt fler färdiga takenheter. För att skola sig till takläggare är det vanligaste att man väljer att gå de förberedande gymnasielinjerna för hantverkare. De flesta byggprogrammen ger en bra merit och därefter kan man söka in till en takläggningsfirma för att påbörja sin lärlingstid. Idag finns det även alternativ för äldre att gå en av de flertalet vuxenutbildningarna som finns i landet. Dessa brukar i vanliga fall ta ca 1 år att genomföra och efter detta så kan man likt efter gymnasieutbildningen söka in till en takläggarfirma för att kunna göra sin lärlingsperiod och bli fullt utbildad.

husvagns väg

Husvagnar

En husvagn är en stor släpvagn som man fäster på sin personbil. Husvagnen fungerar som ett mindre boende och brukar innehålla sängar, kök och förvaringsmöjligheter. Köket i en husvagn är ofta enkelt inrett men har alla möjligheter till att laga bra mat under en längre tid. Vissa husvagnar har även en toalett inbyggd och de absolut största husvagnarna har även i vissa fall duschmöjligheter inuti husvagnen. Dock är det vanligaste att husvagnen inte har någon toalett eller dusch eftersom det brukar finnas på de campingplatser som man parkerar sin husvagn på.
Det är vanligt att man köper sin husvagn begagnad. En husvagn som är välskött har en mycket lång livslängd och begagnade husvagnar är ofta prisvärda. Om man istället bestämmer sig för att köpa en helt ny husvagn får man som kund ofta bestämma vilken inredning och utrustning man vill att vagnen ska innehålla. Ju mer inredning man väljer att inreda sin nya husvagn med desto dyrare blir inköpspriset. Helt nya husvagnar är dock väldigt moderna och det är vanligt att man även har en inbyggd TV med bra mottagningsmöjligheter i husvagnen.
I nya husvagnar brukar det alltid finnas möjligheten att dra in el till husvagnen från campingplatsernas uttag. Elen används för att driva lampor och exempelvis TV-skärmen. För köket är den vanligaste lösningen att man använder sig av gasol. Gasolen används i sin tur för att hetta upp plattorna och ugnen.
Det absolut vanligaste användningsområdet för husvagnar är för semester och fritid. Husvagnsägare brukar spendera en stor del av sommaren med att åka runt på olika campingplatser och bo i sin husvagn. Vissa väljer att bo i sin husvagn under en mycket längre tid, det finns en del som väljer att bo i sin husvagn på heltid.
Marknaden för tillbehör till husvagnar är bred. Det populäraste tillbehöret till en husvagn är förtältet. Det är ett tält som man kopplar på husvagnen och får således nästan ett helt rum extra. I förtältet är det vanligt att man exempelvis placerar ett matbord. Ett förtält till en husvagn brukar ofta vara väldigt rymligt och under sommarmånaderna spenderar många husvagnsägare en stor del av tiden i sitt förtält eftersom temperaturen är väldigt behaglig.
En husvagn är oftast byggd av plåt. Plåten limmas på en ram som utgör grunden för husvagnen. En del husvagnstillverkare använder sig även av plast för att bygga en husvagn. Fördelen med att använda sig av plast är att det är ett ämne som lämpar sig mycket bra för fukt. Risken för att få fuktskador i din husvagn om den är byggd av plast är mycket liten eftersom läckage risken inte är särskilt stor.
För att få lov att köra en bil med en påkopplad husvagn krävs det ofta att man har minst B-körkort med utökad behörighet. Det innebär att man får lov att köra en släpvagn om den totala vikten av släpvagnen och bilen är totalt 4250 kg. Förutom att du måste ha rätt körkortsbehörighet måste även din bil vara registrerad för att få lov att dra en tung släpvagn. Du hittar uppgifter om vad din bil får lov att dra på bilens registreringsbevis.

trädgård

Få tid över med automower

Alla ni som har jobbat mycket i trädgården vet hur svårt det är att skaka fram tid till allt man vill göra i trädgården. Alla tråkiga uppgifter, som att rensa ogräs och klippa gräset, tar mycket tid ifrån det man vill lägga den på (det är därför jag är så nöjd med min automower). Man vill hinna göra allt i trädgården men tiden räcker inte till om man ska behöva klippa gräset två gånger i veckan och rensa ogräs i alla rabatterna. Men det finns ett par knep för att lösa det. Jag tänkte att jag skulle dela dom med er.

Blanda in ungarna

Det låter ju lite skamligt, men att låta barnen hjälpa till och rensa ogräs är mitt favorit tips för att spara in tid. Det kan vara bra för barnen att få vara ute i solen lite med och lära sig något istället för att bara sitta inne med sina plattor.

Robotgräsklippare

En robotgräsklippare kommer också att spara in tid till allt det roliga. Jag är själv väldigt nöjd med min Automower, den är tyst och pålitlig. Jag har hört att många andra märken är högljudda.

Blanda in frugan/gubben

Jag förstår att detta skrämmer många av er, men ibland så är det ett måste. Skämt åsido, att jobba i trädgården tillsammans är fantastiskt för förhållandet. Det finns dock både fördelar och nackdelar med att ha en vuxen som ”assistent”. Fördelarna är att det finns potentiellt högre kunskap än med barnen, det finns dock inte en stor nackdel. Det är svårt att få personen i fråga att rensa ogräs, det brukar uppfattas ganska nedvärderande.

Hoppas ni lärde er något av denna läsning, ha en trevlig helg!

 

Bygg

Välj rätt byggvaror, det lönar sig

När man bygga ett staket eller lägga golv till en uteplatsen så gäller det att välja rätt virke. Det som är perfekt för ett tillfälle kan vara högst olämplig för nästa projekt. Det finns många stora återförsäljare som säljer billigare virke som ska vara lika bra som det din lokala byggvaruhandel har. Min personliga erfarenhet säger att om man lägger några extra kronor på sin lokala handlares kvalitets virke så tjänar man nästan alltid in det  i slutändan. Det är oftast bättre service, bättre kvalitet och om det är något händer så brukar dom alltid vara hjälpsamma.

När vi förlängde vårt plank så gick vi till våran lokala byggvaruhandel och dom kronor vi la extra tjänade vi garanterat igen med all hjälp som vi fick. Hoppas ni också vill hjälpa till att främja de små företagen.

Gör badrummet till en mysig oas

Badrum tenderar ofta att bli ganska stela utrymmen. Mycket beror på att det ofta är dåligt med förvaringsmöjligheter i dessa rum. Därför ska vi nu lansera ett riktigt bra tips för att skapa liv: köp en steghylla.

En stor anledning till att badrum tenderar att blå tråkiga är att de oftast är relativt små till ytan. Man vill helt enkelt inte ta utrymme från sovrummet eller vardagsrummet för att göra ett större biutrymme, som toaletter och badrum faktiskt nästan kan räknas som. Av den anledningen är det inte sällan som dessa innehåller en toalettstol, ett handfat – i bästa fall en större komod – samt eventuellt ett badkar eller dusch. Ingenstans – förutom möjligtvis på handfatet – går det att placera lite inredningsdetaljer.

Lösningen här är därför just en steghylla, en form av bokhylla som ger dig rejält med extra förvaring i ett badrum. Badrum med kakel på väggarna och klinkers på golvet blir lätt tomma och skapar ett eko. Genom att få in fler mjuka material kommer rummet dels att bli behagligare rent ljudmässigt, men också visuellt.

Växter, ljus och handdukar

Det finns tre accessoarer till ett badrum som gör det närmast oslagbart. Du själv kommer älska det, och dina gäster kommer trivas även i badrummet. Ställ upp en steghylla i närheten av handfatet, men helst också väl synligt från toalettstolen. Placera upp rena handdukar på hyllplanen, och låt dina gäster använda dessa.

Se även till att köpa ett par mindre växter och placera dessa i ögonhöjd, det ger både ett fräscht och ett avslappnat intryck. Krydda sedan med några blockljus som du tänder och placerar på någon av de övre hyllplanen i bokhyllan. Dels tar levande ljus bort illaluktande dofter, men tillsammans med en dämpad belysning i övrigt i badrummet så ger det dig lite friutrymme från de där små städmissarna du har gjort: den bortglömda dammtussen och hårstrået i handfatet.

Varför en steghylla?

Alternativet till att sätta upp en steghylla är ofta att montera vägghängda hyllplan. Det finns dock ett problem med detta, nämligen att fuktspärren bryts. Det här gör att så fort det borras i en vägg och fuktspärren bryts så har det öppnats upp en risk för framtida fuktskador inner- och ytterväggar. Det här gör att användandet av en steghylla istället blir fördelaktigt på alla plan. Du ställer den helt enkelt mot valfri vägg och placerar sedan dina lätta inredningsdetaljer på den. Du behöver inte förankra den i väggen – såvida du inte planerar att lasta på ett antal tunga saker.